Back to top

Nádrž zachycující dešťovou vodu v městském parku chrání Alicante před povodněmi

Povodně už v minulosti postihovaly španělské město Alicante. V důsledku klimatických změn se v posledních letech výrazně zvýšila četnost a intenzita silných srážek.

La Marjal je veřejná zeleň vybudována v roce 2015 na ochranu čtvrti San Juan v Alicante před povodněmi způsobenými přívalovými dešti. Park s plochou 3,6 hektaru dokáže zachytit až 45000 m3 vody, za pomoci dvou sběračů vody, které ji zachycují a následně odvádějí do dvou velkých umělých jezer. Voda v jezerech se filtruje a čistí zcela přírodním způsobem pomocí štěrku a vegetace.

Kromě úlohy, kterou park sehrává při řízení dešťové vody a ochraně města před povodněmi, přispívá k pohodě lidí a k místní biologické rozmanitosti, protože slouží jako útočiště pro místní flóru a faunu, zejména ptactvo. Jezera La Marjal, které se nacházejí ve středu parku, plní dvojí funkci. Jsou dekorativním vodním prvkem s přírodním systémem čištění vody a zároveň slouží jako zásobníky dešťové vody, které přirozeným způsobem chrání město před povodněmi.

Park La Marjal je výsledkem spolupráce mezi městskou radou Alicante a společností Aguas de Alicante, dodavatelem vody pro město. Technické služby městské rady potřebovali najít infrastrukturu schopnou tlumit přívalové deště, které tak často zaplavují ulice oblasti Levant. Při výběru geomembrány byla rozhodující flexibilita a životnost geomembrány GeoGard EPDM od společnosti Firestone a také nabízeny technická řešení pro různé kritické oblasti.

Na hydroizolaci umělých jezer se na zhutněnou zeminu položila vrstva geotextilie a na ni se následně umístilo přibližně 8000 m2 membrány GeoGard EPDM s tloušťkou 1,1 mm. Filtrační místa, které slouží k biologické čištění jezera, byly zvlášť ošetřeny před protažením kořenů, a to pomocí speciální bariéry sloužící k tomuto účelu. V obvodových oblastech byla membrána GeoGard EPDM překryta štěrkem, vegetací a dekorativními kameny. Flexibilita membrány GeoGard EPDM usnadnila proces instalace a zajistila dokonalé přizpůsobení se organickým formám jezera včetně ostrůvků vytvořených v jezeře.

Od svého otevření jezera La Marjal opakovaně dokazují svou účinnost. V srpnu 2019 město Alicante zaznamenalo velmi intenzivně srážky s více než 100 litry vody na metr čtvereční. Tyto nádrže však dokázali zabránit povodním uskladněním 22 000 m3 dešťové vody, což je objem ekvivalentní 12 olympijským plaveckým bazénem.