Back to top

Největší asijská městská střešní farma vodotěsná zásluhou membrány UltraPly TPO

Univerzita Thammasat je jednou z nejstarších akademických institucí v Thajsku. V roce 2019 se střecha nového kampusu v Rangsit, vzdáleném asi 40 km od Bangkoku, stala největší asijskou městskou střešní farmou o rozloze přibližně 7 000 m² určenou na ekologické zemědělství.

Zelené střechy hrají důležitou roli při zmírňování některých důsledků změny klimatu, jako jsou časté záplavy, které jsou v Bangkoku skutečným problémem. Odborníci na klima předpovídají, že město klesne o více než 1 cm ročně a že do roku 2030 může být v důsledku zvýšených srážek zaplavených téměř 40% thajského hlavního města. Vytvoření zelených ploch odolných vůči změnám klimatu je proto klíčové pro dosažení lepšího hospodaření s dešťovou vodou, zejména ve městě s velmi malým počtem zelených ploch.

"Střechy se obvykle nevyužívají dostatečně, ale mohou se stát zelenými plochami, které snižují efekt městských tepelných ostrovů, vliv budov a využívání půdy na životní prostředí a mohou také živit lidi," říká Kotchakorn Voraakhom, výkonný ředitel a zakladatel společnosti Landprocess, zaměřené na krajinnou architekturu, která stojí za projektem Thammasat University Rooftop Farm (TURF).

Tvar písmene H budovy kampusu Rangsit dává zelené střeše "horský" vzhled. Kaskádovité úrovně střechy TURF, které připomínají tradiční rýžové terasy v severním Thajsku, zpomalují odtok dešťové vody a umožňují její sběr a uskladnění ve čtyřech retenčních nádržích. Tato voda se pak používá na zavlažování plodin na farmě. Zelená střecha také přirozeně filtruje dešťovou vodu přes několik vrstev rostlin a půdy předtím, než odteče a dostane se do zdrojů vody pro obyvatele a do mořských ekosystémů.

Na hydroizolaci střechy této ikonické budovy byla vybrána termoplastická membrána UltraPly TPO od společnosti Firestone. Její vynikající povětrnostní vlastnosti a schopnost odolávat velmi vysokým a velmi nízkým teplotám z ní dělají velmi odolné hydroizolační řešení. Mimo jiné, také poskytla vynikající základ pro střešní zahradu. Membrána UltraPly TPO úspěšně prošla přísnými testy odolnosti proti pronikání kořenů, například normou EN 13948 a testem FLL od Německé společnosti pro výzkum, vývoj a výstavbu země.

Klíčem k úspěchu byla i kvalitní instalace, kterou provedl místní partner společnosti Firestone, společnost Zillion Innovation, protože bylo nutné provést množství detailů okolo obrub, soklů a plantážním boxů.