Back to top

Prodlužte životnost své střechy pomocí krycí desky

Hlavní funkcí střechy je ochrana nejen budovy samotné ale i lidi, kteří v ní žijí a pracují před povětrnostními podmínkami. Střecha se skládá z několika komponent, které musí efektivně a důsledně spolupracovat s cílem poskytnout dlouhodobé řešení. Zatímco střešní membrána je často vrchní a tedy nejviditelnější vrstvou střešní konstrukce, právě to, co se nachází pod ní má podstatný vliv na celkovou funkčnost střechy.

Jedním z takových klíčových komponent je izolace, která často spadá pod nejdražší prvky střešní konstrukce. Extrémní povětrnostní podmínky, jako například krupobití, silné sněhové srážky nebo častý pohyb na střeše může poškodit izolační vrstvu a vést ke snížení tepelného výkonu střechy, což by následně způsobilo zvýšení nákladů na energie. Z hlediska nákladů a ochrany je dobrým krokem překrytí izolační vrstvy krycími deskami.

Se zvyšujícími se požadavky na střešní systémy z hlediska funkčnosti a životnosti, také na umístění PV nebo zelených střech, které vyžadují pravidelnou údržbu, se ukazuje důležitost krycích desek. Právě krycí desky slouží na zdolávání takových výzev.

Krycí desky jsou polotuhé, relativně tenké desky, které se obvykle instalují přes izolaci, aby poskytly dodatečnou ochranu před nárazy a odtržením. Mimo jiné, slouží i jako podpěra střešní membráně. Jsou k dispozici v široké škále různých materiálů, jako například na bázi PIR, na bázi sádry, cementu, dřeva a atd. Dodávají celému střešnímu systému pevnost a zlepšují jeho celkovou funkčnost.

Instalace krycích desek je možná na všech typech střech, ať už při novostavbách nebo renovacích. Rovněž se mohou použít při rekonstrukcích střech na starou střešní membránu, čímž poskytnou vhodný poklad pro instalaci nové membrány. Stručně řečeno, zahrnutí krycí desky do střešní konstrukce zvyšuje odolnost celého střešního systému a přispívá k prodloužení jeho životnosti.

V kombinaci s kvalitní izolací poskytují krycí desky i další výhody. Nabízejí lepší ochranu při vlhkosti, zlepšují akustiku a mohou dokonce pomoci dosáhnout lepší funkčnost při vztlaku větru a zvýšenou požární odolnost. Při výběru krycí desky je však důležité mít na paměti, které vlastnosti jsou pro danou práci rozhodující a jaký je požadovaný typ střešního systému. Znalost vlastností každé krycí desky napomáhá při výběru té, která bude budově poskytovat tu nejlepší ochranu. 

Kromě nabídky kvalitních střešních membrán zahrnuje produktová řada Firestone i další střešní komponenty, které jsou navzájem plně kompatibilní, což ještě více zvyšuje celkovou funkčnost střešního systému. Krycí deska ISOGARDTM HD je jedním z takových komponent. Je to polyizokyanurátová (PIR) krycí deska s vysokou hustotou, s uzavřenými buňkami a tloušťkou 12,7 mm. Skládá se z polyizo pěnového jádra laminovaného na obou stran s povrchovou úpravou ze skelných vláken.

ISOGARDTM HD je určena na rozložení zatížení a ochranu izolačních desek pod střešní membránou. Snadno se stříhá a manipuluje s ní, což umožňuje rychlé pokrytí střešních detailů, jako jsou odtoky nebo jiné prostupy. Díky tomu se zkracuje čas potřebný k instalaci a také náklady na práci. Co se týče váhy, jedna krycí deska ISOGARDTM HD o rozměrech 1,22 m x 2,25 m váží pouze 5kg, což zaručuje snadnou manipulaci a umístění. Má nejvyšší tepelný výkon ze všech 12 mm krycích desek a je odolná vůči extrémním povětrnostním podmínkám.

Krycí deska ISOGARDTM HD poskytuje vynikající odolnost proti vlhkosti a zabraňuje množení plísní. Pěnová technologie nenarušuje ozónovou vrstvu (nulová hodnota ODP) a využívá nadouvadlo bez obsahu HCFC.

S pevností v tlaku více než 800 kPa (více než 5-násobek standardní izolační desky PIR) dodává ISOGARDTM HD pevnost celému střešnímu systému a pomáhá mu absorbovat účinky krupobití, pěší provozu a jiných potenciálně škodlivých nárazů. Přináší také flexibilitu při aplikaci střešních membrán bez ohledu na to, jaký druh izolace byl použit pod ní.