Back to top

Renovace střechy památkově chráněné budovy německé přádelny membránou RubberGard EPDM

Textilní průmysl v Augsburgu (Německo) se s příchodem industrializace v 19. století velmi rozvinul. V roce 1836 byla v augsburské čtvrti Kammgarn postavena přádelna, jejíž výrobní haly byly zastřešené klenutou betonovou střechou. Během druhé světové války byla většina areálu zničena, kterou museli následně obnovit. V roce 2004 přádelna nadobro zavřely a stala se památkově chráněnou budovou.

V letech 2016 až 2017 areál staré přádelny důkladně zrekonstruovali, rozšířily a proměnily na obchodní a kancelářské prostory pod názvem Quatersite Kammgarnquartier Augsburg.

Základem projektu byla rekonstrukce bývalé výrobní haly mlýna, která sestávala z 13 klenutých střech. Pod pěti klenutými střechami se plánovala výstavba prodejny supermarketu REWE a zbylých osm mělo sloužit jako parkovací plochy. Halu doplnila nová nízkopodlažní budova poskytující prostory pro prodejnu ALDI a odkrytá budova, ve které byly umístěny kanceláře a restaurace.

Pro společnost Spenglerei Roth GmbH, která se podílela na tomto projektu, bylo velmi důležité pracovat s řešením, které by umožnilo snížit počet spojů na minimum. Po mnoha konzultacích se rozhodli pro střešní systém RubberGard EPDM od společnosti Firestone Building Products.

Během projektu bylo použito celkem přibližně 16 000 m2 střešní membrány RubberGard EPDM o tloušťce 1,5 mm. Na hrubý betonový klenutý podklad budovy bývalé výrobní haly byla membrána v souladu s památkovými normami plnoplošně přilepena.

Na hydroizolaci nové ploché střechy prodejny ALDI se použil jen jeden panel membrány RubberGard EPDM o šířce 12 metrů, který byl následně zatížen štěrkem. Střecha odkryté budovy byla také pokryta štěrkem a 64 balkónových dveří bylo bezpečně a trvale utěsněných pomocí produktů Firestone QuickSeam.