Back to top

Velká zavlažovací nádrž na západě Francie nainstalována v rekordním čase

V roce 2017 společnost Firestone dodala 23 000 m² geomembrány GeoGard EPDM o tloušťce 1,1 mm na hydroizolaci velké soukromé zavlažovací nádrže v St. Andre de Lidon na západě Francie. Úkolem nádrže s kapacitou 120 000 m³ vody bylo zavlažování plodin kukuřice a brambor během letních měsíců.

Možnost odčerpávat vodu v tomto regionu z přírodního prostředí každým rokem klesá. Vytvoření náhradní vodní nádrže umožnilo kompenzovat tuto skutečnost čerpáním a skladováním vody pouze během zimního období dešťů, kdy je v horní části hladiny přebytek podzemní vody, a také využíváním vody obsažené v zavlažovací nádrži v období od dubna až října.

Pro nádrž byl zvolen kulatý tvar, aby se maximalizoval objem uskladněné vody a snížilo se množství vykopané zeminy. Po výkopových pracích se na zhutněnou zeminu nainstaloval geokompozitný drenážní systém na odvádění plynů, pak následovala vrstva geotextilie a nakonec hydroizolační geomembrány. Pro usnadnění procesu instalace byly panely GeoGard EPDM o rozměrech 30,5 x 15,25 m nařezané na lichoběžníkové části a následně spojeny do větších celků mimo místo stavby.

Nádrž se nachází pouhých 30 km od oceánu, kvůli čemuž byla často vystavena dešti a silnému mořskému větru. Přesto celý proces instalace trval pouze 10 dní, což je na zavlažovací nádrž takové velikosti působivé.

"Tato nádrž nám umožnila bezproblémové zavlažování během tří let, aniž jsme museli využívat vodu z rezervy. Společnost Firestone každoročně monitoruje chování geomembrány, co mě ujišťuje o dlouhodobé funkčnosti nádrže," vysvětluje pan Fabien Chaboisseau, ředitel společnosti SCEA Chaboisseau, která je vlastníkem nádrže.