Back to top

Školení

Technické semináře a školení zajistí správný návrh systémového řešení a kvalitní instalaci.
Trvalý střešní nebo jezírkový systém není podmíněný jen vysoce kvalitními materiály, ale i přiměřeně zpracovaným designem a profesionální instalací. Firestone nabízí různé druhy vzdělávání a školení v rámci programů Building Products University (BPU). Tyto programy probíhají buď online, nebo ve školicích centrech jako podpora pro vzdělávání dodavatelů, instalačních firem, architektů a vlastníků budov.

Praktická část školicích programů

Firestone nabízí praktické školicí programy ve svém školicím centru v Bratislavě (Slovenská republika).

Cílem těchto programů je vzdělávání instalačních firem ve všech aspektech úspěšné a kvalitní instalace střešních nebo jezerních systémů. Každý školicí program je šitý na míru tak, aby poskytl detailní teoretické informace o našich systémech, jakož i dostatečná praktická cvičení. Jen profesionální dodavatelé střešních řešení, kteří úspěšně absolvovali obsáhlý školicí program, jsou oprávněni instalovat Firestone střešní a jezírkové systémy.
Firestone dále organizuje technické semináře zaměřené na specifikace a BOQ určené pro dodavatele, architekty, projektanty a technické specialisty.

Technická podpora na místě

Firestone školicí program je rozšířený i o technickou asistenci přímo na střechách díky týmu technických expertů
Techničtí zástupci společnosti Firestone poskytují odbornou asistenci během realizace projektů nebo finální inspekce za účelem ověření správnosti instalace v souladu s Firestone technickými předpisy.

BPU vzdělávací programy

Firestone nabízí i specifický školicí program pro obchodníky, architekty, konzultanty a vlastníky budov, na kterém je možné adresně pokládat otázky přímo našim technickým specialistům ještě před samotnou realizací projektu.

BPU semináře kombinují teoretickou část v prezentační místnosti při diskuzi s technickým specialistou s praktickými ukázkami ve školicím centru. Naši instruktoři mají většinou 10 až 20 let zkušeností s instalací na mezinárodní úrovni.